Lean Entries Ltd

Lääketieteellisten laitteiden regulaatiot ja standardit visuaalisiksi

Toteutimme lääketieteellisten laitteiden regulaatioihin ja standardeihin erikoistuneelle Lean Entries Ltd:lle yritysilmeen ja verkkopalvelun käyttöliittymän.

Lääketieteellisten laitteiden regulaatiot ja standardit visuaalisiksi

Mitä me teimme

Suunnittelimme Lean Entriesille yritysilmeen ja lääketieteellisten laitteiden luokittelun helpottamiseksi suunnitellun innovatiivisen verkkopalvelun visuaalisen käyttöliittymän ja verkkosivuston. Toteutimme tekemämme graafisen ohjeistuksen (logo, tunnusvärit, typografia) pohjalta selainpohjaiset käyttöliittymän elementit ja niihin liittyvät ohjeistukset. Käyttöliittymän implementointi toteutettiin yhteistyössä varsinaisen sovelluksen toteutuksesta vastanneen Vincit Oy:n kanssa.

Lean Entries

Lean Entries Ltd on startup-yritys jonka tavoitteena on lääketieteteellisten laitteiden luokittelun ja monimutkaisen säädösviidakon yksinkertaistaminen. Tätä tarkoitusta varten Lean Entries on kehittänyt innovatiivisen verkkosovelluksen, jonka avulla mm. eri laitevalmistajien on helppo selvittää onko heidän tuotteensa tai ohjelmistonsa lääkinnällinen laite ja mikä on laitteen riskiluokka. Lean Entries kehittää palveluaan edelleen, mm. selvittääkseen valmistajille, mitä kyseisen riskiluokan laitteelta ja laitteen valmistajalta edellytetään markkinoille pääsemiseksi.

Muita menestystarinoita