Mitä saisi olla?

Kaikki palvelut yrityksesi markkinointiin

Oli kyseessä sitten startup-yrityksen markkinointiviestinnän rakentaminen tai olemassa olevan brändin kirkastaminen, olemme oikea yhteistyökumppani.

Palvelut

Logo ja yritysilme

Kilpailijoista erottautuminen on välttämätöntä. Logon ja yritysilmeen suunnittelun tarkoituksena on luoda yritykselle yksilöllinen ja yhtenäinen visuaalinen ilme. Suunnittelutyön lopputuloksena on usein logo ja graafinen ohjeistus väreistä sekä typografiasta. Suunniteltua logoa ja yritysilmettä hyödynnetään esim. verkkosivuilla, esitteissä, mainoksissa ja käyntikorteissa. Olemme suunnitelleet vuosien mittaan satoja logoja ja yritysilmeitä tunnetuille yrityksille, yhteisöille ja tuotteille.

Verkkosivut

Toteutamme korkeatasoista verkkoviestintää aina näyttävistä imagosivustoista laajoihin ja monipuolisiin verkkopalveluihin asti. Verkkosivuprojektiemme lopputuloksena ovat laadukkaat, SEO/Google-optimoidut ja responsiiviset kotisivut sekä helppokäyttöinen WordPress-julkaisujärjestelmä sivujen itsepäivittämistä ja sisällönhallintaa varten. Sivusto voi sisältää myös toimialakohtaisia toiminnallisuuksia ja sovelluksia. Räätälöidyt verkkoratkaisut ovat ydinosaamistamme.

Painotuotteet

Suunnittelemme ja toteutamme laadukasta ja näyttävää painoviestintää. Tyypillisen toimeksiannon lopputuotteina ovat usein yritysesitteet, tuote-esitteet, myyntikansiot, kirjepohjat, käyntikortit, postitukset tai lehtimainokset. Käytämme painotuotteiden tekniseen tuotantoon tarkoin valittuja graafisen teollisuuden ammattilaisia ja yrityksiä, joiden laatutaso vastaa omia laatukriteereitämme ja joiden kanssa olemme tehneet tuloksellista yhteistyötä jo useiden vuosien ajan.

Käyttöliittymä­t

Yksi vahvuuksistamme on graafinen käyttöliittymäsuunnittelu (GUI-design). Riippumatta laitteesta, käyttöjärjestelmästä tai ympäristöstä, hyvä käyttöliittymä on intuitiivinen ja visuaalisesti kaunis. Olemme toteuttaneet useita UI-projekteja mm. sulautettuihin järjestelmiin, jotka ovat saaneet käytettävyydestään kansainvälisiä palkintoja. Olemme luoneet lukuisia käyttäjäkokemuksia erilaisiin web- ja mobiilisovelluksiin.

Markkinoinnin suunnittelu

Kaikkiin palveluihimme liittyy aina markkinointisuunnittelua. Logon ja yritysilmeen, kuten myös verkkosivutoteutusten tai minkä tahansa viestinnän suunnittelussa perehdymme yrityksen liiketoimintaympäristöön. Varsinaisen markkinointisuunnitelman toteutuksessa perehdymme ensin asiakkaan toimialaan, kilpailijoihin ja liiketoimintaan. Hyvän yleiskäsityksen saatuamme laadimme yritykselle kirjallisen suunnitelman, joka sisältää ehdotukset toimenpiteistä ja niihin soveltuvista markkinointikanavista.

Ideoita ja sparrausta

Onko yrityksesi laajentamassa toimintaa tai tuomassa uutta tuotetta markkinoille? Mietitkö miten yrityksesi ylipäänsä tulisi tehdä markkinointia ja kasvattaa myyntiä? Meillä on pitkä kokemus erilaisista tuotelanseerauksista ja markkinointikampanjoista eri toimialoille. Olemme nähneet mikä toimii ja mikä ei. Toimimme mainonnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi usein yrityksen markkinointitiimin sparraajana. Yhteistyössä asiakkaan kanssa ideat kiteytyvät ja ne jalkautetaan sujuvasti toimivaksi kampanjaksi sekä julkaistaan sopivissa kanavissa.