Mitä saisi olla?

Kaikki palvelut yrityksesi markkinointiin

Tarpeena uuden yrityksen markkinointiviestinnän rakentaminen, olemassa olevan brändin kirkastaminen tai laadukas markkinointimateriaalien tuottaminen? Olemme oikea yhteistyökumppani.

Palvelut

Logo ja yritysilme

Kilpailijoista erottautuminen on välttämätöntä. Logon ja yritysilmeen suunnittelun tarkoituksena on luoda yritykselle yksilöllinen ja yhtenäinen visuaalinen ilme. Suunnittelutyömme lopputuloksena on useimmiten logo ja graafinen ohjeistus kaikessa markkinoinnissa käytettävästä yhtenäisestä ilmeestä, väreistä sekä typografiasta. Suunniteltua logoa ja yritysilmettä hyödynnetään esim. verkkosivuilla, esitteissä, mainoksissa, käyntikorteissa, sosiaalisessa mediassa ja kaikessa missä yritys tai tuote näkyy ja kuuluu. Olemme suunnitelleet vuosien mittaan satoja logoja ja yritysilmeitä tunnetuille yrityksille, yhteisöille ja tuotteille.

Verkkosivut ja digitaalinen markkinointi

Toteutamme korkeatasoista verkkoviestintää kuten responsiiviset WordPress-verkkosivut tai laajemmat verkkopalvelut. Verkkosivuprojektiemme lopputuloksena ovat laadukkaat, SEO/Google-optimoidut yrityksen tai tuotteen kotisivut tai kampanjasivut sekä helppokäyttöinen WordPress-julkaisujärjestelmä sivujen itsepäivittämistä ja sisällönhallintaa varten. Sivusto voi sisältää myös toimialakohtaisia toiminnallisuuksia ja sovelluksia. Räätälöidyt verkkoratkaisut ovat ydinosaamistamme. Toteutamme myös näyttävät visuaaliset yrityksen tai tuotteen some-profiilit ja suunnittelemme erilaisia some-kampanjoita. Yhteistyöverkostomme avulla pystymme tarjoamaan hyvinkin laajaa ja tulosta tuottavaa digimarkkinointia joka on tiiviisti integroitu verkkosivuihin, someen ja analytiikkaan.

Markkinointimateriaalit ja videotuotanto

Toteutamme laadukasta ja näyttävää viestintää kaikkiin medioihin. Tyypillisen toimeksiannon lopputuotteina ovat joko itse suunnittelemamme, tai jo olemassa olevan graafisen ohjeistuksen mukaiset materiaalit kuten yritysesitteet ja yritysvideot, tuote-esitteet, messumateriaalit, kirjepohjat, käyntikortit, postitukset tai lehtimainokset jne. Toimimme oman tuotantomme lisäksi useiden asiakasyritystemme ns. desktop-toimistona, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas on ulkoistanut osan markkinointitehtävistään meille. Käytämme lopputuotteiden tekniseen tuotantoon tarkoin valittuja ammattilaisia ja yrityksiä, joiden laatutaso vastaa omia laatukriteereitämme. Materiaalien toteuttajana ja jakelijana voi toimia myös asiakkaan omat yhteistyökumppanit.

Käyttöliittymä­suunnittelu

Yksi vahvuuksistamme on graafinen käyttöliittymäsuunnittelu (GUI-design). Riippumatta laitteesta, käyttöjärjestelmästä tai ympäristöstä, hyvä käyttöliittymä on intuitiivinen ja visuaalisesti kaunis. Olemme toteuttaneet useita UI-projekteja erilaisiin web- ja mobiilisovelluksiin sekä sulautettuihin järjestelmiin, jotka ovat saaneet käytettävyydestään myös kansainvälisiä palkintoja.

Markkinoinnin suunnittelu

Kaikkiin palveluihimme liittyy aina markkinointisuunnittelua. Logon ja yritysilmeen, kuten myös verkkosivutoteutusten tai minkä tahansa viestinnän suunnittelussa perehdymme yrityksen liiketoimintaympäristöön ja markkina-alueeseen. Varsinaisen markkinointisuunnitelman toteutuksessa perehdymme aina ensin asiakkaan toimialaan, kilpailijoihin ja liiketoimintaan ja hyvän yleiskäsityksen saatuamme laadimme yritykselle kirjallisen suunnitelman, joka sisältää ehdotukset toimenpiteistä ja niihin soveltuvista markkinointikanavista ja -toimenpiteistä.

Ideoita, apua ja sparrausta markkinointiin

Onko yrityksesi laajentamassa toimintaansa tai onko uusi tuote tulossa markkinoille? Mietitkö miten yrityksesi ylipäänsä tulisi tehdä markkinointia, lisätä tietoisuutta ja kasvattaa myyntiä? Meillä on pitkä kokemus erilaisista tuotelanseerauksista ja markkinointikampanjoista eri toimialoille. Olemme nähneet mikä toimii ja mikä ei. Toimimme mainonnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi usein yrityksen markkinointitiimin sparraajana. Yhteistyössä asiakkaan kanssa ideat kiteytyvät ja ne jalkautetaan sujuvasti toimivaksi kampanjaksi, julkaistaan sopivissa kanavissa ja seurataan tuloksia.