Hyvinvointialan markkinointi

Valitse osaava kumppani terveys- ja hyvinvointialan markkinoinnin tueksi. Toimistollamme on yli 15 vuoden kokemus tuloksellisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Valitse osaava kumppani terveys- ja hyvinvointialan markkinoinnin tueksi

Suomessa terveys- ja hyvinvointialan, kuten lääkkeiden, markkinointi on erityisen tarkkaan säännösteltyä ja tämä tulee myös markkinointimateriaalien toteuttajan huomioida. Toimimme asiakkaan kanssa pitkäjänteisessä yhteistyössä suunnitellen lanseerausaikataulut, visuaaliset ilmeet, markkinointimateriaalit ja verkkosivut – markkinoinnin säännöt huomioon ottaen. Avustamme myös tarvittaessa lääketieteellisen sisällön tuotannossa.

Täsmällistä viestintää

Nykypäivänä kuluttaja ja potilas haluavat ottaa yhä enemmän vastuuta ja selvittää omaan terveyteensä, sairaudenhoitoon tai heille määrättyihin lääkkeisiin liittyviä asioita. Potilaalla on myös oikeus saada täsmällistä ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisilta. Siksi on erityisen tärkeää, että myös terveys- ja hyvinvointialalla toimivat yritykset välittävät asianmukaista ja ajankohtaista tietoa lääkäreille, hoitajille sekä apteekkien farmaseuttiselle henkilökunnalle erilaisten markkinointi- ja viestintäkampanjoiden kautta. Yritykset voivat myös jakaa kuluttajille tietoa eri sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja ohjata kuluttajaa hankkimaan lisätietoa sairauden hoitamisesta.

Lääkkeiden markkinointi

Suomessa lääkkeiden markkinoinnissa tulee huomioida, että reseptilääkkeitä voi markkinoida ainoastaan lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille henkilöille. Lääkemarkkinoinnin kaupallinen luonne pitää tulla selkeästi markkinoinnissa esille: lääkkeen käytön eri vaikutukset tulee esitellä tarpeeksi kattavasti ja markkinoinnin tulee ohjata lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Reseptilääkkeiden markkinointi suoraan kuluttajille on ehdottomasti kielletty. Kuluttajille saa markkinoida ainoastaan itsehoitolääkkeitä (joita saa ilman lääkemääräystä) ja CE-merkittyjä valmisteita sekä lääkinnällisiä laitteita ja sovelluksia.

Ota yhteyttä

Hetan erityisosaamista on terveys- ja hyvinvointialan markkinoinnin, mm. lääkemarkkinoinnin, ja lukuisten tuotelanseerausten suunnittelu yli 15 vuoden ajalta. Vuosien varrella hänet on palkittu useaan otteeseen tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisesta ja myynnin kasvattamisesta.

Heta Koivula
Founder

+358 20 7350 862
heta.koivula@rfm.fi

Terveydenhuoltoalan referenssejä